Vyhodnotenie výstavy ZO SZCH 2019


Vyhodnotenie  výstavy.

       Slávnostné vyhodnotenie  výstavy previedol riaditeľ výstavy, predseda  usporiadajúcej  ZO SZCH  Čerenčany a tajomník  OV SZCH  Rimavská Sobota  Miloš Očenáš.  

       Vážení  návštevníci , vystavovatelia , dovoľte  mi, aby som  ospravedlnil  neprítomnú  pani  starostku  obce  Čerenčany  Zuzanu  Študencovú  a zároveň  privítal   pána  predsedu Oblastného  výboru  SZCH  Rimavská  Sobota   Juraja  Svobodu ,  ako  aj Vás  všetkých  návštevníkov  a vystavovateľov.

         Vážení  priatelia  chovatelia  stretávame  sa  po  roku    znova   a to  už  34 – krát  vždy   druhú  októbrovú  sobotu  a  nedeľu  na  tomto  našom  výstavnom  areály,  aby  sme  spoločne  zhodnotili  kvalitu  našej celoročnej chovateľskej činnosti, čo  sme  dokázali  počas  roka  odchovať, porozprávať  sa  o  našich  úspechoch ,  ale  aj  problémoch  a vzájomne  si  poradiť  ako  sme  dosiahli  úspechy,  ale  aj ako  sme  riešili  problémy   ktoré  počas  chovnej  sezóny  vznikali. Tieto  naše  každoročné  výstavy sú  nielen  ukážkou  našej  odbornej  činnosti širokej  chovateľskej  verejnosti, ale  aj  vzájomným   poučením sa z  jednotlivých  úspechov   v  odchove  zvierat, čo  prispieva  k odbornému  rastu  každého  chovateľa .    

          Na  tohoročnej  výstave   vystavovalo  42 vystavovateľov  a  čo  je  pre  nás  potešujúce  z  toho

celkového  počtu  vystavovateľov  bolo 9  mladých  chovateľov, ktorí okrem  udelených  cien  dostali aj upomienkové  darčeky  za  účasť  na  výstave  ako  povzbudenie , že  sa  venujú  vo  svojom  voľnom  čase  chovu  zvieratiek . Vystavených  bolo  80  ks  králikov  13 plemien  a  18 farebných  rázov , pestrá  paleta  92 ks  holubov  18 plemien  a  35 farebných  rázov. V ničom  nezaostávali  ani chovatelia  hydiny, ktorí  vystavili  103 ks  hrabavej  hydiny  17 plemien  25 farebných  rázov, 12 ks  vodnej  hydiny  2 plemená  husí, 3 plemená  kačíc  spolu  6 farebných  rázov.

          Pri  tomto  množstve   zvierat , popri  pestrosti  jednotlivých  druhov  zvierat   dosahovala  aj  výbornú   kvalitu  vystavených  zvierat . Okrem  týchto   hodnotených  druhov  zvierat , spestrením  výstavy  boli  vystavené   exoty  a   Anglonubijské   kozičky.

          Výstavu  počas  dvoch  dní  vzhliadlo   1356   návštevníkov ,  z  toho 346  platiacich  a  mládež  do  15 rokov  mala  voľný  vstup , nakoľko  chceme  priblížiť  deťom  krásnu  živú  prírodu  a  množstvo   krásnych  zaujímavých  čistokrvných   zvieratiek.  

Teraz  by  sme  vyhodnotili

XXIII.   Oblastnú   a   XXXIV.  Miestnu   výstavu  drobných  zvierat  v  Čerenčanoch  11. až  13. októbra  2019.

Vyhodnotenie   výstavy  a  udelených   ocenení. 

Králiky :

                Víťaznú  kolekciu  výstavy  na  králiky  Veľkého  svetlého  strieborného  so  súčtom  381 bodov   získal  mladý  chovateľ  Martinko   Očenáš  z Čerenčian

                Víťaza  výstavy za najlepšie hodnoteného  králika  Meklenburský  strakáč  modrý s  ohodnotením  95, 5  boda, získala  mladá  chovateľka  Janka Demeterová  z  Tisovca  časť  Rimavská  Píla

                Čestnú  cenu  na  kolekciu  králikov  Nitriansky  divo modrý so  súčtom  381  bodov získala chovateľka  Viera  Demeterová  z  Klenovc

                Čestnú  cenu  na  kolekciu králikov Viedenský  modrý  so  súčtom 376  bodov získal chovateľ  Július  Sihelský    z Kružna

                Čestnú  cenu  na  králika  Belgického  obra  albína  s  ohodnotením  95,5  boda získala  chovateľ  Ján   Levčák   z Revúcej

                Čestnú  cenu   na  Novozélandského  bieleho  s  ohodnotením  95,5  boda získal  chovateľ   Vladimír  Ľupták   z  Braväcova

                 Čestnú  cenu  na  Ohniváka čierneho   s  ohodnotením  95,5  boda  získal   Sihelský  Jlius   z Kružna                                               

Holuby :

                 Víťaz  výstavy  za  najlepšie  hodnoteného  holuba  Saský  hrvoliak  strieborný bielopásavý  s ohodnotením  96 bodov, získal   Miroslav  Beňo  z Rimavských  Janoviec

                 Víťaznú  kolekciu  a  putovný  pohár  memoriálu  Ladislava  Nagy  na  holuby Viedenský  letúň  svetlý  bcianik   s  ohodnotením  285 bodov získal MVDr. Jozef  Tolnai  z Rimavskej  Soboty   

                 Čestnú  cenu  kolekcie  na  holuby   King  modrý jarabý   s  ohodnotením 285  bodov získal  chovateľ    Pál  Ján    z  Novej  Bašty

                Čestnú  cenu  na  holuba   King  modrý    s  ohodnotením  95  bodov  získal Milan   Sotorník  z Čerenčian

                  Čestnú  cenu  na  holuba  Volžský  postavový  letúň    s  ohodnotením  95  bodov získal  chovateľ   Ľubomír   Farkaš  z  Rimavských  Janoviec  – Jánošíkov

Hydina :

                Víťaznú  kolekciu výstavy na  hydinu  Sebritka  zlatá    so  súčtom  283  bodov  získal Mgr, Dr.  Aladár   Forgon    z   Jesenského

                Víťaz  výstavy na   hydinu  1,0   Hempšírka  zlatohnedá   získal   chovateľ Adrián  Gyurán z Tomášoviec ohodnotením  95 bodov          

               Čestnú  cenu  na  kolekciu  hydiny    Orávka  žltohnedá   so  súčtom  281  bodov získal  Tomáš  Pál z Veľkého  Blhu

                Čestnú  cenu  na  kolekciu  hydiny  Wyandotka  žltá  kolumbia  modrá  so so  súčtom  281 bodov  získal Adrián  Gyurán z Tomášoviec

                Čestnú  cenu  na  jednotlivca  hydiny 1,0 Amroxka  pásikavá  s  ohodnotením  95 bodov získal  Milan  Očenáš  z  Čerenčian

                 Čestnú cenu  na  jednotlivca  hydiny  1,0  Plymútka  bielá  s  ohodnotením  94 bodov získala  Ruženka  Očenášová  z  Čerenčian

                 Čestnú  cenu  na  jednotlivca  hydiny  1,0  Bantamka  zlatokrká  s  ohodnotením 94 bodov  získal  chovateľ  František  Balázs  z Jesenského

                 Čestnú  cenu  na  jednotlivca  hydiny   1,0    Šabo  žltá  s  čiernym  chvostom  s ohodnotením  94  bodov  získala  MCH  Natália  Farkašová  z Rimavských Janoviec – Jánošíkov

                 Čestnú  cenu  na  kolekciu  vodnej  hydiny Kačica  pižmová  modrá  divo  sfarbená so  súčtom   190  bodov  získal  chovateľ  Daniel  Fakla  zo  Sirku        

                Čestnú  cenu  na  jednotlivca  vodnú  hydinu  Hus CHolmogorská  biela s  ohodnotením   95  bodov  získal   Ladislav  Svák   z  Lovinobane

        Na  záver  by  som  chcel  úprimne   poďakovať  všetkým vystavovateľom , ktorí   neváhali  venovať tento  víkend  účasti  na  našej  výstave, aby  mohli všetkým  návštevníkom  predviesť  svoje  krásne  zvieratká  o  ktoré  sa  z  láskou  staráte  počas  celého  roka . Prišli  ste  k  nám  z  celého  širokého  regiónu, aby  ste  podporili  Vašou  účasťou ,  našu    XXIII.  Oblastnú   výstavu  a  XXXIV. Miestnu   výstavu  drobných  zvierat.  Poďakovanie  patrí  aj  posudzovateľom  jednotlivých  druhov  zvierat , pánom  Milanovi  Fridrichovi,  Jánovi  Čapkovičovi  a  Romanovi   Čierťažskému ,  ktorí sa zhostili svojej  úlohy s veľkou  profesionalitou  a  odborným  ohodnotením  vystavovaných  zvierat.

      Vážený  priatelia  aj  napriek  tomu , že  naši  členovia  odpracovali  pri  príprave  a  usporiadaní   tejto  vydarenej  akcie   množstvo  hodín , bez  nároku  na akúkoľvek  odmenu ,  našou  najväčšou     odmenou  sú  rozžiarené  a šťastné  očká   našich  najmenších  návštevníkov . Nedokázali  by  sme  to  však  zvládnuť  bez  finančnej   a  materiálnej  podpory   našich  sponzorov  za  čo  im  patrí  všetkým  srdečné  poďakovanie.

Výstavu  sponzorsky  podporili : 

       Obec  Čerenčany ,

       DJNET, Bc. Ján Drugda, Čerenčany, optický internet, digitálna televízia, www.djnet.sk,

       MAS  MALOHONT  so  sídlom v Hrachove , ul.  Sama  Vozára  154 ,

       OZ OZVENY  so  sídlom  v Hrachove , ul. Sama  Vozára  154,

       EUROWOOD  plus  s.r.o. Čerenčany,  stolárstvo Peter  Laššák, www.eurowood.sk

       SPOHYPO  a.s.  Rimavská  Sobota , hydinárska  farma  Kľačany,

       Keľo  a synovia  s.r.o. Veľké  Teriakovce , poľnohospodárska  činnosť,

       Delikát – tie  najlepšie  koreniny, Jozef  Saxon, Rovňany 20 ,

       KOZINKA , kozí farma, Ing. Petra  Pajasová , Veľký Blh  298, www.kozinka.com,

       Všetkým  sponzorom  patrí  srdečné  poďakovanie  za  podporenie  tejto  úspešnej  

       spoločenskej   akcie .     

        Vážení  priatelia  chcel  by  som   poprosiť   Vás  všetkých vystavovateľov   a  návštevníkov  výstavy,  ak  sa  Vám  na  našej  výstave   niečo   nepáčilo   povedzte  to  nám , aby  sme  sa  v  budúcnosti  vyvarovali  chýb , ktoré  sme  neúmyselne  spôsobili ,  ak   sa  Vám  naopak  u  nás  páčilo, povedzte  to   vašim  priateľom   a  známym.

Tešíme  sa  na  stretnutie  o  rok , dovidenia.

                                                                                  Výstavný  výbor  ZO SZCH 

Čerenčany .